Στο σύγχρονο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σπάνιο να βρεις κάποιον που δεν διαθέτει λογαριασμό στο Facebook, εκτός αν αυτός ο κάποιος, τυγχάνει να είναι ένας από τους CEO που έχουν περίοπτη...