Τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης του site σας στο CDN είναι αρκετά και ο συνολικός αντίκτυπος της χρησιμοποίησής του θετικότατος. Το CDN προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος site. Από e-shops και  ιστότοπους...